متخصص فیلمبرداری و عکسبرداری صنعتی در ایران

عکاسی پانوراما چیست؟

عکاسی پانوراما چیست؟

حتما از خودتون میپرسید عکاسی پانوراما چیست؟ در یک بیان ساده تر این تکنیک برای به تصویر کشیدن سرتاسری یک موضوع است، یعنی تمام آنچه که با دوربین ها نمی تواند ثبت شود و شما مجبور هستید تا در یک قاب مشخص آنها را محدود کنید. با تکنیک عکاسی پانوراما دیگر این محدودیت وجود نخواهد داشت.همانطور که ذکر شد، این تکنیک در عکاسی صنعتی نیز کاربردهای فراوانی دارد. برای بسیاری از عکس های این چنین ، و برای جا دادن حداکثر موضوع در یک قاب مجبوریم تا از آن بسیار فاصله بگیریم، و سپس به عکسبرداری مشغول شویم.

تیزر صنعتی

اما تکنیک پانوراما در این زمان به کمک عکاس آمده، و به این کار سرعت می بخشد. موضوعاتی که در در این تکنیک کاربرد دارند متنوع هستند. شما می توانید از تکنیک پانوراما برای نشان دادن وسعت پروژه های عمرانی و صنعتی، ورزشگاه ها و کارخانه های مختلف و همینطور مکان های صنعتی و عمومی استفاده نمایید. ذکر این نکته ضروری است که تکنیک عکاسی پانوراما برای به رخ کشیدن وسعت در عین زیبایی بکار برده می شود. گاهی نمایش کلیت یک موضوع می تواند بیانگر قدرت آن موضوع باشد، و احساسات بیننده را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه نباید از قدرت این تکنیک عکاسی غافل ماند.

تیزر صنعتی

ادیت عکس صنعتی پانوراما

در بخش ادیت عکس صنعتی ، ادیتور باید فریم ها را در کنار یکدیگر قرار داده و سپس با هم تلفیق نماید. نرم افزار های مورد استفاده در این تکنیک نیز خاص بوده و آشنایی تکنیکی و تخصص همراه با تبحر بالا را می طلبد. در مقوله عکاسی صنعتی ، مهارت های عکاس و تیم اجرایی باعث می شوند تا عکس نهایی طبق نظر کارفرما بوده و نیازی به صرف هزینه و وقت مجدد برای جبران خسارت های وارد آمده نباشد. در نتیجه داشتن تجربه ی کافی در این زمینه بخش مهمی از مهارت های عکاس و تیم اجرایی عکاسی صنعتی را شامل می شود. ذکر این نکته بسیار ضروری است که با وجود گسترده بودن عکس نهایی، از کیفیت آن کاسته نشده، و به طرز چشمگیری می تواند هر بیننده ای را شگفت زده نماید.

فیلمسازی صنعتی

تـــمـاس